Kernconcepten

Oefentuin voor het leven
Op De Duizendpoot werken we met kernconcepten. Dit is een integrale aanpak voor het onderwijs in de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ook de doelen voor cultuuronderwijs verbinden we aan het kernconcept. 

Deze integrale aanpak sluit meer aan bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken.  Gedurende zo'n 6 - 8 weken staat een kernconcept centraal. Het kernconcept biedt kinderen een kader om allerlei inzichten en begrippen die ze nodig hebben om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen

De volgende kernconcepten komen in de loop van 2 jaar aan bod:
  1. macht en regels
  2. evenwicht en kringloop
  3. energie
  4. binding
  5. tijd en ruimte
  6. groei en leven
  7. materie
  8. communicatie
De kernconcepten voor 21-22 zijn:
Binding
Materie
Evenwicht en Kringloop
Communicatie

Doelen
Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten. Belangrijk bij het leren van inzichten is het praktisch handelen. De basis van begrip is dan aanwezig en de leerlingen kunnen dit verder uitdiepen, verfijnen en verbreden. De meeste feiten zijn gekoppeld aan de kernconcepten. De feiten die zij leren, hangen samen met hun interesses. Dit geeft een hoge mate van betrokkenheid waardoor de feiten die geleerd worden, veel beter onthouden worden. De manieren van leren, zullen gevarieerd zijn. De kernconcepten worden gezamenlijk geopend. Ieder kernconcept wordt op gepaste wijze afgesloten. De ouders worden hier ook bij betrokken.

Uitwerking
Binnen iedere unit wordt op geheel eigen wijze vorm gegeven aan de inhoud van een kernconcept. Bij de jongere kinderen koppelen we er een betekenisvol thema aan vast waarin spel een belangrijk element is. Kinderen leren hierdoor op een betekenisvolle wijze. In de hogere units richten we ons meer op de onderzoekende houding van de kinderen.