Leerlingenraad

Wij hebben op onze school een leerlingenraad. Deze raad komt 1x per maand bij elkaar en praat onder leiding van meneer Remco  over de ontwikkelingen in de school. Een week voor elke bijeenkomst stellen zij een agenda op. Deze wordt eerst in de verschillende basisgroepen besproken in een groepsvergadering. De informatie uit de groepsvergaderingen wordt meegenomen naar het overleg van de leerlingenraad.