Leerlingenraad

Wij hebben op onze school een leerlingenraad. Deze raad komt 1x per maand bij elkaar en praat onder leiding van juf Miranda en juf Nicole over de ontwikkelingen in de school. Een week voor elke bijeenkomst stellen zij een agenda op. Deze wordt eerst in de verschillende basisgroepen besproken in een groepsvergadering. De informatie uit de groepsvergaderingen wordt meegenomen naar het overleg van de leerlingenraad.

De leerlingenraad kiest ook elk jaar een speerpunt. In het schooljaar 2019 - 2020 is dat onze buitenomgeving. 

De leerlingenraad heeft een eigen e-mail adres. Iedereen kan de leerlingenraad dus bereiken door een mail te sturen naar: leerlingenraad@obsduizendpoot.nl