Methodes

Leerlijnen leidend

Op De Duizendpoot zijn de leerlijnen (vanuit de landelijke kerndoelen) leidend. We werken met langere werkblokken, zodat kinderen gedurende een langere periode achtereen kunnen werken. Door langere werkblokken en het aanbrengen van samenhang tussen activiteiten, bevorderen we betrokken zijn (concentratie) en dieper leren. 


Een werkblok biedt tijd voor instructie, begeleide verwerking, zelfstandige verwerking en portfoliogesprekken met het kind. Er zijn twee grote blokken op een dag. In de ochtend ligt het accent op lezen, schrijven en rekenen. In de middag op WereldWijs (wereldoriëntatie inclusief mondelinge taal, cultuureducatie, media/ robotica en techniek). 

Kinderen doen activiteiten in verschillende groepssamenstellingen: ze werken samen en leren van en met elkaar. 


WereldWijs vanuit kernconcepten

Binnen de hele school werken we vanuit kernconcepten. Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat voor leerkrachten en kinderen, maar waarbij wel doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie en andere op inzicht gerichte kerndoelen. Op basis van deze doelen richten leerkrachten (en kinderen) de leeromgeving in met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden en creatieve vakken geïntegreerd en worden rekenvaardigheden toegepast.

Methoden
Om de doelen van het onderwijs te bereiken, maken we gebruik van verschillende methoden als bron. Om doorgaande lijnen te borgen, is de werkwijze per kernactiviteit beschreven in kwaliteitskaarten: 'Zo doen wij dat!'

Lezen                        
Zin in Lezen (Basisontwikkeling)
Methodiek José Schraven
Close Reading

Schrijven               
Zin in lezen (Basisontwikkeling)
Pennenstreken (technisch schrijven)

Spelling                      
Staal

Rekenen                     
Denken in Doelen
Pluspunt 
Wereld in getallen
Gynzy kids

Sociaal                         
Kids' skills

Verkeer
Let's go
VVN

Engels
Groove me

Buitenonderwijs

Sinds het voorjaar van 2020 wordt dagelijks een deel van het onderwijs buiten verzorgd. Tijdens dit bewegend leren wordt vooral ingezet op inoefenen en automatiseren (bijv. rekenen, spelling, Engels).