Voorschool

Van harte welkom bij onze voorschool!

Op voorschool OBS De Duizendpoot krijgen kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar een dagdeel per week de mogelijkheid om zich spelenderwijs te kunnen en mogen ontwikkelen tot de beste en mooiste versie van zichzelf. 
 
De visie en werkwijze sluit aan op het programma van basisschool OBS de Duizendpoot. Onze peuters krijgen een goed doordacht programma aangeboden door gekwalificeerde, ervaren, pedagogisch medewerkers. De vertrouwde omgeving nodigt de peuters uit om spelenderwijs te leren, te ontdekken, plezier te maken en in contact te komen met leeftijdgenootjes en met ze te spelen in groepsverband.
 
Spel en spelen!
Jonge kinderen ontwikkelen zich door spel. En dat is dan ook waar we ze alle ruimte toe geven. Het is belangrijk dat kinderen kunnen spelen in een veilige, uitdagende omgeving waarin ze zich prettig voelen. Het gevoel van veiligheid is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de peuter. We doen dit door een vertrouwensband te creëren tussen de kinderen en medewerkers, een liefdevolle benadering en genegenheid zodat de kinderen zich veilig voelen. Daarnaast hanteren we een dagindeling met vaste ritmes en routines. 

We werken vanuit kernconcepten, dit zijn betekenisvolle thema's binnen een uitdagende speel-/leeromgeving. De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de peuters en ieder thema wordt 'op maat' gemaakt voor de peuters uit de groep. 
 
Er wordt steeds aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden zoals de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Door aan te sluiten op de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van elk kind, creëren we een zo optimaal mogelijke omgeving, waarin elk kind zich naar vermogen kan en mag ontwikkelen.

Dagdelen en tijden voorschool
Voorschool OBS De Duizendpoot is de volgende dagdelen open:

Maandagochtend, juf Carola en juf Ilona
Dinsdagochtend, juf Carola en juf Melanie
Woensdagochtend, juf Carola en juf Ilona
Donderdagochtend, juf Carola en juf Melanie
 
Per dagdeel kunnen juf Carola, juf Melanie en juf Ilona maximaal 16 peuters een plaatsje bieden. 
 
Begin- en eindtijd: 8.30 - 12.30 uur 
 
Kinderen die in aanmerking komen voor VVE komen alle dagdelen van de week. 
De vakanties van de voorschool lopen gelijk met de vakanties voor de kinderen van de basisschool. De meest actuele schoolagenda is steeds te vinden op de website. Uiteraard is het mogelijk om buiten de schoolvakanties vrij te nemen.
 
Dagindeling
We werken volgens een vaste dagindeling. Dit geeft structuur en draagt bij aan een veilig gevoel voor de peuters. Het programma wordt visueel gemaakt voor de kinderen d.m.v. foto's die in heel unit 1 gebruikt worden. 

Er wordt ieder dagdeel aandacht besteed aan talige activiteiten als voorlezen, liedjes zingen, versjes opzeggen of een vertelplaat bekijken. Daarnaast is er veel ruimte voor spel waarin zowel taal- als reken ervaringsdoelen aan bod komen.

In de verschillende Ateliers kunnen kinderen met allerlei (sensorische) materialen kennismaken, ze ontdekken en er mee spelen. Er is veel aandacht voor beweging zowel binnen als buiten. 
 
Contact met ouders
Als ouders geef je een deel van de opvoeding van je kind over aan de pedagogisch medewerksters van de voorschool. We vinden een goed contact met ouders dan ook heel belangrijk. 
Zo plannen we altijd een gesprek voor de peuter start, waarin ouders kennis kunnen maken met de pedagogisch medewerkers. In dat gesprek bespreken we onder andere wat jullie kind nodig heeft om fijn te kunnen starten. Gedurende de periode op onze voorschool is er regelmatig gepland contact om de ontwikkeling te bespreken. Daarnaast is er na het ophalen altijd de gelegenheid om iets te vragen of te bespreken met de medewerker

Kosten en vergoedingen
Aan de voorschool zijn kosten verbonden. Bij ziekte wordt gewoon doorbetaald, evenals tijdens korte vakanties. In de maanden juli en augustus wordt niet betaald. 
Je ontvangt een overeenkomst van Delta Voorschool voor 320 uur voorschoolse educatie per schooljaar. Hiermee kun je via www.toeslagen.nl  kinderopvangtoeslag aanvragen. 
 
Bij vragen over een administratieve kwestie, kun je bij Delta-voorschool terecht: 
Stichting Delta-voorschool
Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout
0162 464770
voorschool@Delta-onderwijs.nl

Nieuwsgierig?
We kunnen ons voorstellen dat het fijn is om eens te zien hoe het er bij ons in de praktijk aan toegaat. Je bent dan ook van harte welkom voor een oriënterend gesprek en rondleiding. Neem dan even contact op met de directie: directie@obsduizendpoot.nl of bel: 0162-428817