Verkeer OBS de Duizendpoot

Verkeersveiligheid op OBS De Duizendpoot.

Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL)
OBS de Duizendpoot is vanaf oktober 2007 in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 
In augustus 2019 is voor het laatst geconstateerd dat de school nog steeds voldoende kwaliteit voor verkeerseducatie biedt.  
 
Veilig naar school:
 • Voetgangers moeten gebruik maken van de stoep. Oversteken bij het zebrapad of op punten met voldoende overzicht (dus niet tussen geparkeerde auto's). Voor skaten en steppen gelden dezelfde regels als voor de voetgangers. Met het oog op de snelheidsverschillen is het belangrijk het overige verkeer niet in gevaar te brengen.
   
 • Fietsers maken gebruik van het fietspad (De Vissersweg), waar geen fietspad is (De Willem Dreeslaan), wordt altijd zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg gefietst. Maximaal met twee mensen naast elkaar fietsen. Bij aankomst op het schoolplein afstappen.
   
 • Kom zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Wanneer je toch met de auto komt parkeer deze dan alleen op locaties waar dit is toegestaan. Auto's mogen geparkeerd worden op de daarvoor bestemde plekken langs de school, maar parkeer liever een eindje verder in de wijk. Ook wanneer kinderen alleen maar in- of uitstappen wordt verzocht dit te doen op een parkeerplaats. Laat kinderen altijd aan de stoepkant in- of uitstappen. 

Fietsen in een groep op OBS De Duizendpoot:
• Begeleiding van de groep door minimaal twee volwassenen. Een volwassene fiets voorop en één achter de groep. 
• De hele groep draagt een veiligheidshesje. (Bij een activiteit met de hele school dragen alleen de volwassenen een veiligheidshesje).
• Van tevoren worden goede afspraken gemaakt over de te fietsen route. Ook met eventuele ouders die meefietsen.
• Van tevoren worden met de kinderen afspraken gemaakt over het rijgedrag.
 • Twee aan twee fietsen waar dat mogelijk is en anders achter elkaar gaan rijden.
 • Fiets in een rustig tempo en let op het verkeer om je heen.
 • Houd je aan de verkeersregels.
 • Houd afstand van je voorganger.
 • Niet inhalen, niet slingeren en twee handen aan het stuur.
 • Goed rechts blijven rijden en waarschuw elkaar bij tegemoet komend verkeer.
 • Stoppen bij rood licht
• De groep blijft bij elkaar. Bij verkeerslichten mag niemand door rood fietsen. Eventueel wacht een deel van de groep na de kruising op de anderen.
• Kinderen mogen niet bij elkaar achterop. In geval van pech onderweg wordt de fiets van het kind achtergelaten en mag het kind bij een volwassenen achterop.
• Bij activiteiten met de hele school wordt vooraf bekeken of er verkeersregelaars ingezet kunnen worden.

Lopen in een groep op OBS De Duizendpoot:
• Begeleiding van de groep door minimaal één volwassene (de leerkracht).
• De voorste twee kinderen en de achterste twee kinderen dragen een veiligheidshesje.
• Van tevoren goede afspraken maken over de te lopen route. Ook met eventuele ouders die meelopen.
• Van tevoren met de kinderen afspraken maken over het loopgedrag:
 • Twee aan twee lopen.
 • Loop in een rustig tempo en let op het verkeer om je heen.
 • Houd je aan de verkeersregels
 • Sluit goed aan bij de groep
 • Geen spelletjes onderweg, niet duwen en trekken aan elkaar.
 • Stoppen bij de afgesproken punten zoals oversteekplaatsen. Bij de oversteekplaatsen houden kinderen met een veiligheidshesje onder begeleiding van de leerkracht het verkeer tegen.
• De groep blijft bij elkaar.
 

Protocol OBS. De Duizendpoot: kinderen vervoeren in de auto
 
Wanneer ouder(s)/ verzorger(s) bij uitstapjes kinderen vervoeren, gelden de volgende afspraken :
1. De chauffeur heeft een geldig rijbewijs.
2. De auto is APK goedgekeurd.
3. De chauffeur heeft minimaal een WA verzekering en daarnaast ook een ongevallenverzekering inzittenden (We gaan ervan uit dat het aantal personen verzekerd is wat maximaal in de auto vervoerd mag worden).
4. Het maximaal aantal kinderen dat vervoerd mag worden staat gelijk aan het aantal gordels in de auto.
5. Het dragen van de gordels is verplicht.
6. Kinderen die voorin zitten en kleiner zijn dan 1,35 meter moeten op een goedgekeurd kinderzitje zitten (tussen 9 en 18 kg in een kinderautostoeltje, tussen 15 en 36 kg op een verhoger, meer dan 36 kg. in de autogordel).
Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:
 • Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden.
 • Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden.
 • De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden.
 
In het team en de MR is afgesproken dat onderaan elk briefje en oproep een verwijzing staat naar deze afspraken.