Wie zijn wij?

Voor schooljaar 2020 - 2021 hebben de volgende personen zitting in de MR:
 
Oudergeleding:

Nicole Hoogwerf (voorzitter)
  
Marc Embregts (vice voorzitter)          

Tom Wagener          

Anja Zweep
 
Teamgeleding:
 Susan van den Luitgaarden (secretaris)

Miranda den Ridder

Monique Wetzels

Kristel van der Klugt