08 oktober 2019

Vorig schooljaar hebben we van veel ouders begrepen dat MijnRapportfolio hen te weinig beeld geeft van de ontwikkeling van hun kind. De afgelopen maanden hebben we de inhoud dan ook drastisch herzien. Op dinsdag 8 oktober informeren we ouders graag over de nieuwe versie van MijnRapportfolio! 
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een nieuwe vulling van MijnRapportfolio. De feedback van het afgelopen jaar hebben we meegenomen en we willen dit graag aan jullie presenteren.